KİRALAMA BİRİMİ


Kiralama Şube Müdürlüğü, mülkiyeti Üniversitemize ait ya da Üniversitemizin kullanımında bulunan kantin,  kafeterya, çay ocağı, GSM baz istasyonu, banka şubesi, ATM yeri, alışveriş merkezi, öğrenci yurdu vs. taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönerge hükümleri çerçevesinde kiralama, irtifak hakkı, kullanım izni ihalelerinin yapılması, sözleşme imzalanması vb. işlemlerinin takibini yürütmektedir.


Görevleri;


- Mülkiyeti Üniversitemize ait ya da Üniversitemizin kullanımında bulunan taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönerge hükümleri çerçevesinde kiralama, irtifak hakkı, kullanım izni ihalelerini yapmak,- Kiralama işlemlerinde 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Kiralama İzin Komisyonundan gerekli izinleri almak, ve izin ve başvuru sonuçlarını düzenli aralıklarla Cumhurbaşkanlığına bildirmek,- Kiralanacak taşınmazın bedel tespit araştırmasını yapmak ve bedel tespit komisyonuna sunmak,


- İdari şartname ve sözleşmeleri hazırlamak,                                                


- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile birlikte kira ödemelerinin takibini ve tahsilini sağlamak,


- Kiraya verilen Üniversite taşınmazlarının kiracılar tarafından sözleşme ve şartname hükümlerine uygun kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek,


- Üniversiteye ait taşınmazın Üniversitenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce kullanılması durumunda ecrimisil bedeli tespit etmek ve tahsilini sağlamakla yükümlüdür.


 


GÖREVLİ PERSONEL


Daire Başkanı - Mansur BİLGİN (Dahili : 1205)


Şube Müdürü - Sabri ÇETİNKAYA (Dahili : 1228)


VHKİ - Zeynep İSCE ERGÜL (Dahili : 1208)


Memur - Ziya ÖZTÜRK (Dahili : 1212)


  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Elektronik Kamu Alımları Platformu
  • eBütçe
  • Sosyal Güvenlik Kurumu
  • KBS
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik