TAŞINIR VE KAYIT KONTROL BİRİMİ

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

* Daire başkanlığı tarafından satın alınan veya bağış yoluyla alınan taşınırların Muayene Kabul Komisyonları yapılan, onay belgesi faturası ve Teknik Şartname değerlendirme raporu bulunan Taşınırların cins ve niteliklerine göre sayılarak, tartarak ve ölçerek teslim almak.

* Taşınır Mal Yönetmenliği mevzuatına göre 2inci düzey 253-254-255 ve 150 kodlarına SAY2000i sistemine uygun olarak Taşınır İşlem Fişi ile kayıtlara almak.

* Üniversitemiz Rektörlüğü kanalıyla Birimlerden gelen isteklerin 4734 sayılı ihale Kanunun mevzuatı çerçevesinde satın alınan Taşınırların Birimlerin talep ve istekleri karşılığında Taşınır Mal yönetmeliğine uygun olarak birimler arası devir çıkışını yapmak.

* Daire Başkanlığı Biriminde kullanıma verilen 253-254-255 kodlarındaki Taşınırlar istek karşılığında kişisel veya ortak alana zimmetle vermek.

* Daire Başkanlığı Biriminde kullanıma verilen 150 koduna kayıtlı olan sarf malzemeleri tüketim çıkışını yapmak.

* Daire Başkanlığı ambarlarında stokları tespit edip, asgari stok seviyesi altında olanları harcama yetkilisine bildirerek satın alınmasını sağlamak.

* Daire Başkanlığımız satın alınan ve bağış yoluyla kabul edilen Taşınırların “Taşınır Mal Yönetmeliği mevzuatına uygun olarak Giriş-Çıkış-Zimmet ve tüketim çıkışları kayıtlarını tutmak bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve Taşınır Hesap Cetvellerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görevli Konsolide yetkilisine ve harcama yetkilisi imzasıyla Sayıştay Başkanlığına göndermek.

 
  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Elektronik Kamu Alımları Platformu
  • eBütçe
  • Sosyal Güvenlik Kurumu
  • KBS
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik