GENEL BİLGİLER

Amaç :

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın ana hedefi; Görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanmak, gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirerek çalışanların takım bilinci içinde, bilgi ve becerilerini artırabileceği imkanlar oluşturmak, teknolojik imkanlar ile donanmış, bilimsel tüm gelişmeleri çalışanlarına yansıtan, Üniversitenin gelişmesinde, yükselmesinde en iyi katkıyı sağlamaktır.

Kuruluş :

124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Kontrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kurulmuştur.

Bu karar 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8360 Sayılı Kanun Kararı ile yürürlüğe girmiş ve 13 Ağustos 1984 tarih ve 18488 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 •  Rektörlük, Rektörlüğe Bağlı Bölüm ve Merkezler ve Genel Sekreterliğe ait bütçe ödenekleri ve harcama durumlarını izlemek Rektörlük ve bağlı birimlerine ait ihale işlemlerini gerçekleştirmek
 •  Rektörlük ve bağlı birimlerine ait satınalma işlemlerini gerçekleştirmek
 •  Rektörlük, Rektörlüğe Bağlı Bölüm ve Merkezler, Genel Sekreterlik giriş-çıkış kaydı, depolama, tasnif, koruma, zimmet, terkin, devir ve sayım işlemlerini yaptırmak
 •  Üniversitemiz Rektörlük ve birimlerine ait arşivlik malzemelerin arşivlenmesi, tasnifi ve imhası, birimlerin arşivlik malzemelerden yararlanması gibi işlemlerin yürütülmesi
 •  Rektörlük ve bağlı birimlerin temizlik işlerinin yürütülmesi, rektörlük araçlarının sevk ve idaresi ile Personel Taşıma Servisi hizmetlerinin takibi ve kontrolü
 •  Hizmetlerin aksamayacak şekilde personelin yıllık izinlerinin düzenlenmesi
 •  Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapma

DAİRE BAŞKANLIĞININ YETKİLERİ

 •  Bütçe kanun tasarısı içinde yer alan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ait ödemelerde "Harcama Yetkilisi" ve Harcama Yetkilisinin, verdiği ödemelerde ihale komisyon kararlarını ihale yetkilisi olarak imzalar
 •  İhale Komisyonunda Komisyon Üyeliği
 •  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bütçesinin Harcama Yetkilisi olarak imzalar
 •  Personele izin verme ve izinlerini onaylama
 •  Personel Aile Bildirim formlarını imzalama 
 •  Yılsonu Taşınır Mal Sayım Raporlarını imzalama 
 •  Malzeme Talep Formlarını imzalamak 
 •  Rektörlük Makamı ve Daire başkanlıklarına yazılan yazıları parafe etmek
 •  Rektörlük Hizmet araçlarının il içi ve il dışı görevlendirme formlarını imzalamak
 • Mevzuat Bilgi Sistemi
 • Elektronik Kamu Alımları Platformu
 • eBütçe
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • KBS
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik