YETKİ , GÖREV VE SORUMLULUKLAR

DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Rektörlük, Rektörlüğe Bağlı Bölüm ve Merkezler ve Genel Sekreterliğe ait bütçe ödenekleri ve harcama durumlarını izlemek Rektörlük ve bağlı birimlerine ait ihale işlemlerini gerçekleştirmek
 • Rektörlük ve bağlı birimlerine ait satınalma işlemlerini gerçekleştirmek
 • Rektörlük, Rektörlüğe Bağlı Bölüm ve Merkezler, Genel Sekreterlik giriş-çıkış kaydı, depolama, tasnif, koruma, zimmet, terkin, devir ve sayım işlemlerini yaptırmak
 • Üniversitemiz Rektörlük ve birimlerine ait arşivlik malzemelerin arşivlenmesi, tasnifi ve imhası, birimlerin arşivlik malzemelerden yararlanması gibi işlemlerin yürütülmesi
 • Rektörlük ve bağlı birimlerin temizlik işlerinin yürütülmesi, rektörlük araçlarının sevk ve idaresi ile Personel Taşıma Servisi hizmetlerinin takibi ve kontrolü
 •  Hizmetlerin aksamayacak şekilde personelin yıllık izinlerinin düzenlenmesi
 •  Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapma

DAİRE BAŞKANLIĞININ YETKİLERİ

 • Bütçe kanun tasarısı içinde yer alan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ait ödemelerde "Harcama Yetkilisi" ve Harcama Yetkilisinin, verdiği ödemelerde ihale komisyon kararlarını ihale yetkilisi olarak imzalar
 •  İhale Komisyonunda Komisyon Üyeliği
 •  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bütçesinin Harcama Yetkilisi olarak imzalar
 •  Personele izin verme ve izinlerini onaylama
 •  Personel Aile Bildirim formlarını imzalama 
 •  Yıl sonu Taşınır Mal Sayım Raporlarını imzalama 
 •  Malzeme Talep Formlarını imzalamak 
 •  Rektörlük Makamı ve Daire başkanlıklarına yazılan yazıları parafe etmek
 •  Rektörlük Hizmet araçlarının il içi ve il dışı görevlendirme formlarını imzalamak
 • Mevzuat Bilgi Sistemi
 • Elektronik Kamu Alımları Platformu
 • eBütçe
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • KBS
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik